AKO VYUŽIŤ VLASTNÝ KOMPOST?

AKO VYUŽIŤ VLASTNÝ KOMPOST?

Vytváraním vlastného kompostu získavame cenné univerzálne hnojivo prospešné nielen v  našej záhrade, ale aj v domácnosti. Zároveň sa podieľame na ekologickom spôsobe nakladania s biologickými odpadmi. Je to krásny príklad toho, ako sa nám trocha úsilia dokáže vrátiť v podobe kvalitného domáceho hnojiva, upravenej záhrady a v neposlednom rade čistejšieho životného prostredia.