Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

JRK Waste Management s.r.o.

Grosslingova 17

811 09 Bratislava

IČO: 45 423 237

e-mail: info@zemito.sk

tel. č: +421 (0) 2 381 219 22

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

 

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)   ................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár si môžete stiahnuť tu:

Odstúpenie od zmluvy pdf 

Odstúpenie od zmluvy doc