10 NAJČASTEJŠÍCH PROBLÉMOV PRI KOMPOSTOVANÍ A ICH RIEŠENIA

10 najčastejších problémov pri kompostovaní a ich riešenia

Problémy pri kompostovaní a rady ako ich vyriešiť

 
 
  1. "Premočený" kompost. 

  2. Suchý kompost. V takomto  prípade prevláda suchá zložka nad vlhkou. Môže to byť spôsobené aj nevhodným umiestením kompostéru na veternom a slnečnom mieste (ideálne miesto je v závetrí a v polotieni). Riešením je pridanie vlhkého materiálu, ideálne čerstvo pokosenej trávy, prípadne môžeme kompost navlhčiť vodou zo záhrady. V oboch prípadoch je potrebné dostať vlahu do celej kopy, čo dosiahneme prekopaním obsahu kompostéru.

  3. Kompost zapácha. Zápach je sprievodným javom hnilobného procesu, čo je spôsobené jeho nadmernou vlhkosťou. Pre odstránenie tohto problému postupujeme podobne ako pri "premočenom" komposte.

  4. Mušky okolo kompostu. Vínne mušky sa najčastejšie vyskytujú okolo popadaného, zahnívajúceho ovocia aj v kompostéry. Predídeme im tak, že do stredu kompostovanej kopy si vyhĺbime dieru (kompost rozhrnieme na kraje kompostéru) a ovocie zmiešané spolu so suchou zložkou (ideálne piliny, môžeme použiť aj zeminu z kvetináčov po jednoročných kvetinách) a prekryjeme odhrnutým materiálom. Nejaká ta muška sa sem tam objaví, ale určite ich tam nebude veľa.

  5. Mravce v komposte. Mravce sa zvyknú nasťahovať do hotového kompostu, keď kompost začína strácať vlhkosť (resp. keď nechávame hotový kompost v kompostéry aj viac ako rok, či dva). Ideálne by bolo kompost vybrať navlhčiť a prehrabať. Mravcom sa vo vlhkom prostredí veľmi nepáči.

  6. Hraboše, resp. hlodavce v komposte. Hlodavce ale aj hmyz sú častými návštevníkmi kompostov, do ktorých sa pridáva varená strava, mäso, mliečne výrobky atď. Jednoducho tieto lákadlá zvyšujú pravdepodobnosť výskytu hlodavcov v komposte. V niektorých lokalitách v rámci obcí (pri hospodárskych budovách, družstvách atď.) je výskyt hlodavcov vyšší. Ako prevenciu odporúčame pod kompostér umiestniť pletivo s čo najmenšími očkami (ideálne je pletivo pre zajace). Tam, kde sa už hlodavce nasťahovali, je potrebné celú kopu poprekladať mimo, dať po ňu pletivo a založiť odznovu.

  7. Larvy chrústa v komposte. Neodporúčame do kompostu používať akýkoľvek postrek proti ktorýmkoľvek larvám. Pri vyberaní hotového kompostu ich jednoducho povyberáme a zamedzíme tak, aby dospelý chrúst nakládol v komposte nové vajíčka. Takéto "pandravy" sú ideálnou pochúťkou pre sliepky, resp. drozdy, či iné spevavé operence na našej záhradke.

  8. Proces ide pomaly. Spomalený proces kompostovania je častokrát spôsobený práve nedodržiavaním štyroch základných pravidiel kompostovania.

  9. Nedostatočná teplota. Teplota kompostu sa vie niekedy vyšplhať až na 70°C, podmienkou je však dať na kopu čo najviac čerstvého materiálu (čerstvo posekaná tráva atď.)

  10. Chorobou napadnuté plodiny, lístie. Tieto je tiež možné kompostovať avšak je potrebné ich pozbierať na kopu vedľa kompostéra a zmiešať ich s vápnom. Termická reakcia prejde za 2-3 týždne a potom ich môžeme bez obáv začať postupne pridávať do kompostu.