KOMPOST DO 24 HODÍN? NAOZAJ JE TO MOŽNÉ

Revolučná technológia

 

Aj napriek tomu sa tento sen stáva skutočnosťou a najnovšia technológia GreenGood na spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu priamo v mieste jeho vzniku je dostupná už aj na Slovensku. Hovoríme o prelomovom riešení pre domácnosti, cez malé kaviarne a reštaurácie až po hotely, zariadenia spoločného stravovania, či obchodné reťazce s ponukou zeleninových a živočíšnych produktov.

V zariadeniach GreenGood dochádza nielen k redukcii celkového množstva odpadu o 90% jeho pôvodnej hmotnosti, ale aj k likvidácii patogénov automatizovaným procesom hygienizácie výsledného kompostu. Takto zredukovaný a zhodnotený „odpad“ už nie je odpadom, ale stáva sa sekundárnym zdrojom živín. Takýto kompost už nie je problém uskladniť alebo zapracovať do pôdy. Pre producentov kuchynského a reštauračného odpadu tak odpadá zákonom stanovená povinnosť odovzdávania kuchynského a reštauračného odpadu oprávneným osobám (fyzické osoby alebo právnické subjekty - firmy, ktoré majú oprávnenie štátnych orgánov k zvozu a spracovávaniu takéhoto odpadu).

 Slovenská realita

Na Slovensku je od 1.1.2013 v platnosti zákon, ktorý ukladá povinnosť triediť a odovzdávať kuchynský a reštauračný odpad pre všetkých prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania oprávneným osobám. Bohužiaľ, realita hovorí niečo iné. Pri optimistickom zhodnotení súčasného stavu sa domnievame, že v súlade so zákonom postupuje sotva desatina stravovacích zariadení na Slovensku. Pripočítali sme aj tie zariadenia, kde sa môžeme domnievať, že sú im ponúkané služby tzv. „výpalníckych“ spoločností na zvoz kuchynského a reštauračného odpadu, pričom k žiadnemu zvozu nedochádza. Stravovacie zariadenia sa však vedia pred kontrolami preukázať platnou zmluvou o zvoze.
Drvivá väčšina kuchynského a reštauračného odpadu sa v súčasnosti likviduje v rozpore so zákonom a končí buď  podrvená v kanalizácii, zmiešaná s komunálnym odpadom na skládke alebo sa skrmuje hospodárskymi zvieratami. Prevádzkovatelia sa spoliehajú na to, že u nich kontrola z hygieny (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa SR) nezaklope. V zmysle Nariadenia Európskej únie, podľa ktorej sa riadi aj spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 (kuchynské a reštauračné odpady) však dochádza od začiatku roka 2015 k posilneniu kontrol a v prípade zistenia porušení zákona k následnemu uloženiu nemalých pokút.

Efektívne riešenie pre všetkých

 

Súčasná nepriaznivá situácia pri nakladaní s kuchynskými a reštauračnými odpadmi môže byť do určitej miery spôsobená aj absenciou alternatívy k povinným zvozom, ktorá by bola pre prevádzku efektívnejšia a ekonomicky výhodnejšia. Doteraz bola jediná legálna možnosť - zvoz, ktorý pri technológií GrenGood odpadá. Pre väčšinu stravovacích zariadení, ktoré zvažujú investíciu každého eura, je možnosť vyškrtnutia mesačných fixných nákladov na zvoz doslova kľúčová - pokiaľ chcú, samozrejme, dodržiavať literu zákona.
Návratnosť investície do elektrických kompostérov je 1-3 roky v závislosti od typu a množstva vyprodukovaného odpadu a ich životnosť minimálne 10 rokov. Priemerná spotreba energie zariadenia GreenGood je porovnateľná so spotrebou kvalitných chladiarenských zariadení, v ktorých už kuchynský a reštauračný odpad - ľudovo povedané "pomyje" - naďalej nemusíte skladňovať. Súčasťou dodávky zariadenia GreenGood spoločnosťou JRK Waste Management je aj admistratívny servis súvisejúci s legalizáciou zariadenia v prevádzke.

Pristupujme spoločne k odpadom zákonne, ekologicky a ekonomicky !

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie