Ste začiatočník v kompostovaní? Poradíme vám!

Úvodom si odpovedzme na otázku, čo vlastne kompostovanie je a čo je jeho výsledným produktom. Kompostovanie je jednou z foriem recyklácie biologického odpadu vyprodukovaného našou záhradou, prípadne domácnosťou. Výsledným produktom je hotový kompost. 

bioodpad

Kompostovanie pre začiatočníkov

Ak nie sme ľahostajní k svojmu životnému prostrediu, určite by nás mala zaujímať možnosť separácie všetkých zložiek odpadu, ktorý vyprodukujeme. Tak ako sme si zaviedli systém na separáciu papiera, kovov, skla či plastov, môžeme si zaviesť aj systém na separáciu bioodpadu. Na začiatku je však dôležité položiť si pár základných otázok:

1.Kde budem kompostovať?

V bytových priestoroch je ideálne využiť vermikompostér s dážďovkami, alebo Bokashi kompostér na mikrobiálnej báze. V exteriéri odporúčam použiť uzavretý plastový kompostér, prípadne otvorené kompostovacie silo. Ideálnou pomôckou na zber bioopadu z kuchyne je koš na bioodpad, ktorý  raz za týždeň vynesieme do kompostu. Vybrať si dnes môžete už z rôznych veľkostí a designov. Podľa výberu koša ho umiestniť pod drez v kuchyne, na balkón a designovejšie kúsky môžete bez obáv nechať priamo na linke.

2. Koľko bioodpadu približne vyprodukujem?

Pokiaľ hovoríme o interiérovom kompostovaní, na začiatok nám postačí jeden menší kompostér a časom uvidíme, či nám kapacitne vyhovuje. Pri záhrade môžeme veľmi zjednodušene povedať, že na 100m2 záhrady potrebujeme 100L objemu kompostéra.

3. Čo všetko môžem kompostovať?

Prakticky všetok biologický odpad rastlinného odpadu z domácnosti a zo záhrady. V bokashi kompostéroch tiež všetok kuchynský odpad vrátane surového a vareného mäsa, rýb, kostí a mliečnych výrobkov.

4. Mám dostatočné miesto pre kompostér?

Na záhrade je potrebné vyčleniť v závetrí a polotieni 2-3m2, kde nám kompostér nebude prekážať a zároveň bude ľahko prístupný. Vermikompostéry (s dážďovkami) môžeme mať dokonca na balkóne, chodbe, pivnici, či garáži. Bokashi kompostéry môžu byť umiestnené prakticky všade.

5. Ako dlho trvá celý proces?

Od 24 hodín v elektrickom kompostéri GG02, cez niekoľko týždňov vo vermikompostéry až po 1 rok v otvorenom kompostovacom sile. Priemerná doba skompostovnia v najpredávanejších kvalitných uzavretých plastových kompostéroch (napr. rad PREMIUM) je približne pol roka.

6. Čo s hotovým kompostom?

Využitie je všade tam, kde by sme použili aj kupovaný pôdny substrát - okolo drevín na záhrade, na trávnik, prípadne na izbové a úžitkové rastliny. Hotový kompost sa dá rovnako použiť na rekultiváciu pôdy a drobné terénne úpravy.

kompost

Proces kompostovania má svoje 4 základné pravidlá, ktorých dodržiavanie celý proces nielen skvalitní, ale hlavne urýchli. Nezabúdajme, že keď sa raz rozhodneme kompostovať, tak kompostujme naozaj všetko - biomateriál z domácnosti aj zo záhrady.

 Pokiaľ by ste potrebovali akúkoľvek radu, bez obáv zavolajte špecialistom na kompostovanie zo Zemito. Určite vám radi pomôžeme.

Do skompostovania priatelia!