Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 KOMU:

 

Zemito Česká republika s. r. o.

Lidická 700/19

602 00, Brno

IČO: 09817751

e-mail: info@zemito.sk

tel. č: +420  777 100 747

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............

 Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

 Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


STIAHNUŤ:

Odstúpenie od zmluvy