75 miliónov kráv ročne skončí v koši!

75 MILIÓNOV KRÁV ROČNE SKONČÍ V KOŠI!x

V krajinách Európskej únie sa každý rok vyprodukuje 88 miliónov ton potravinového odpadu v hodnote asi 143 miliárd eúr.
 
Najviac k tomu prispievajú domácnosti, ktoré sú zodpovedné za 47 miliónov ton potravinového odpadu. Jedná sa o nezužitkované jedlo ale i odpad vo forme šupiek z potravín. To predstavuje v prepočte asi 173 kilogramov odpadu na osobu.
 
 
Organizácia Zachraň jídlo prichádza s nápadmi a radami, ako správne nakupovať a skladovať potraviny. Predídeme tak zbytočnému znehodnoteniu a znížime svoju produkciu odpadu. Vyhadzovanie potravín predstavuje záťaž pre ekonomiku, aj negatívny environmentálny dopad. Prichádzame totiž o vzácne zdroje, predovšetkým o vodu potrebnú na vypestovanie a produkciu potravín.
Pred  tým, než sa dostaneme ku radám, ako tento dopad môžeme jednotlivo znížiť, prečítajte si tieto fakty.  Donútia Vás pozrieť sa na odpad z potravín z inej perspektívy:
 
 
xx
 
8 rád
 
xxxxx
 
xxxxxx
 
Možno si poviete, že kvôli Vášmu vyhodenému chlebu sa svet nezrúti. Keď sa na to ale pozrieme z väčšieho odstupu, zistíme, že spotrebitelia sú zodpovední za najväčšiu časť vyhodeného jedla v rámci potravinového reťazca. Toto je odhad za členské štáty Európskej únie . 
 
Vyhadzujeme predovšetkým pečivo, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky a uvarené jedlá. Najviac sa k vyhadzovaniu priznávajú mladí ľudia medzi 18 - 29 rokmi, ktorí podľa štatistík patria k najväčším "plytvačom".
 
Veríme, že aj vďaka tomuto článku sa môže Vaša spotreba znížiť a prispejeme tak spoločne k odľahčeniu životného prostredia bez odpadov. 
 
Zdroj: http://zachranjidlo.cz