Ako správne separovať odpad - pravdy a mýty o recyklovaní

V tomto článku budeme hovoriť o celoplošných zásadách verejného separovania  a tiež dopodrobna rozoberieme jeho problematiku, pravdy, mýty a časté omyly. Dobre sa teda držte a nespadnite do komunálu! 

Recyklovanie na Slovensku kedysi vyzeralo úplne inak. Pred našim vstupom do Európskej únie bola u nás legislatíva k problematike odpadov oveľa ľahostajnejšia a povedzme si pravdu, mali sme v tých časoch aj úplne iné problémy. No dnes sa snažíme (aj preto, že musíme) oveľa viac a z roka na rok sa naše odpadové snaženie a výsledky zlepšujú. 

jasmin-sessler-5Wfttm2CjeI-unsplash

Čo hovoria štatistiky ?

 • V roku 2014 bol u nás podiel recyklovaného odpadu podľa Euractivu len 10 %.
 • o rok neskôr to bolo o tretinu viac – 15 %,
 • v  roku 2016 sme u nás zrecyklovali 23% komunálneho odpadu
 • v roku 2017 29%. 
 • podľa správy z roku 2018 Slovensku hrozí, že do roku 2020 nesplní cieľ 50-percentnej recyklácie komunálneho odpadu.

Problémom našej krajiny je hlavne vysoká závislosť na skládkach. Tomuto problému pomôže hlavne účinné triedenie odpadov a kompostovanie. Aby bolo naše snaženie efektívne, najskôr musíme poznať zákonitosti triedenia a vyhýbať sa mýtom o recyklovaní. Takmer každý v našej krajine vie, čo do akého kontajneru patrí. No medzi rôznymi oblasťami Slovenska sú isté rozdiely v označení kontajnerov, a aj v tom, čo všetko môžeme do konkrétnych nádob vhadzovať. To si však priblížime neskôr a začneme od základov. 

Obce a mestá na Slovensku

Obce a mestá na Slovenskumajú povinnosť zabezpečiť separovaný zber skla, papiera, plastov, kovov a bioodpadu. Presný postup triedenia sa v závislosti od obce, jej nariadení a možností, môže líšiť. Málo slovenských malých obcí dnes disponuje zbernými nádobami pre všetky spomenuté druhy odpadov, mestá sú však na tom omnoho lepšie. 

vivianne-lemay-drMdwoydMVI-unsplash

Čo kam patrí ?

 • Sklo separujeme v zelených zberných nádobách, 
 • Papierový a kartónový odpad v modrých
 • Plasty v žltých.
 • Kovy v červených
 • Tetrapaky v oranžových. 
 • Biologicky rozložiteľný odpad v hnedých. 

Samozrejme, najčastejšou farbou pre tento účel je čierna farba, ktorá v našej krajine symbolizuje, žiaľ, týmto pádom lenivosť. Do čierneho kontajneru väčšina z nás hádže skoro všetko, a aj preto vzniká tento článok. 

V našich mestách je viacero rozdielov v recyklovaní odpadov – napríklad do žltej nádoby, do ktorej primárne patria plasty, v istých mestách môžete separovať aj kovy a nápojové kartóny. Vždy sú dôležité informácie na prednej strane kontajnera. Na niektorých nádobách určených pre plasty je napríklad napísané, že sa v nich dá separovať kov všeobecne, v niektorých len hliník a nápojové kovové obaly. 

Niektoré obce nepoužívajú pre účely separovania červené nádoby určené pre kovy – v tom prípade sa v obci kovy separujú v žltých nádobách spoločne s plastami. Keď to zhrnieme, na Slovensku možnosti separovania sú – všade to ale vyzerá inak a v menších obciach tých možností často veľmi veľa nie je. 

Separovanie v domácnosti

Nie všetok separovateľný materiál sa dá separovať znova. 

To, že pre daný materiál je určená osobitná nádoba – napr. papier alebo sklo, znamená aj to, že výrobky z takého odpadu sú aktívne v obehu a nemôžu sa recyklovať donekonečna. To sú napríklad papierové škatule od vajec alebo rolky z toaletného papiera, utierok a podobne. Tie sú vždy vyrobené zo separovaného papiera, ktorý už nie je vhodný pre ďalší cyklus separovania. Tieto konkrétne odpady teda ďalej neseparujeme - patria do komunálneho odpadu. 

paul-schellekens-c-R885Oc7k0-unsplash

Bioodpad

Je to odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný – teda z prírodných zdrojov, a dá sa v inej forme ďalej zúžitkovať. Čo sa týka odpadu z domácnosti, bioodpad si vieme predstaviť, ako nepotrebné alebo nevyužiteľné súčasti potravín, časti zeleniny a ovocia, nedojedené jedlo, zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch – nie plastových), vajíčkové a orechové škrupiny, odpad z izbových rastlín, obyčajný papier atď. 

Čo  nepatrí do bioodpadu? 

Do bioodpadu nepatrí mäso, kosti a koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni; upravený papier (lesklý, pergamenový), tetrapaky, varené ovocie, plienky, hygienický odpad, popol, ohorky a všetko, čo by ste si nechceli nájsť v komposte, alebo je anorganického charakteru. 

Aký je správny postup pri odpadoch?

Pri svedomitom triedení si často nevieme dať rady, aký postup pri konkrétnych odpadoch zaujať a čomu sa vyvarovať. Mnoho z nás vyhadzuje plastové obaly a kelímky aj so zvyškami odpadu z jedla vnútri. Je pravda, že plasty sa v recyklačných prevádzkach perú. No pred ich vyhodením do zberných nádob je vhodné vyškrabať zbytky jedla – s malými zbytkami si už prevádzky ďalej poradia.

Čo sa týka mastných zostatkov v kelímkoch, tie treba vymyť teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Je to prácne, ale príroda za to stojí. Ak už teda oleje, alebo iné mastné potraviny kupujete v plastových nádobách, áno, pred vhodením do separovaného odpadu je potrebné ich zbaviť mastnoty. Aj preto odporúčame oleje a podobné potraviny kupovať v skle. 

Užitočné tipy

 • Nádoby od liekov s nevyužitými liekmi treba odovzdať späť do lekárne. 
 • Pri plastových fľašiach nie je potrebné odobrať uzáver – stačí fľašu spučiť a uzavrieť – kvôli šetreniu priestoru. Nebojte sa, v recyklačnom pracovisku jednotlivé druhy plastov roztriedia. 
 • Plastové okienko z listových obálok odstraňovať nemusíte - plastové okienko bude odstránené spracovacím zariadením pri recyklácii. 
 • Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov umývať nemusíte.
 • Zrkadlo do zelenej nádoby nehádžte – obsahuje totiž kovové časti. Pece si neporadia ani s keramikou a porcelánom.  

Možno ste sa práve dozvedeli príliš veľa informácii naraz, a možno ste o väčšine už vedeli. Ak ste ale prišli na to, že ešte veľa vecí ste doteraz robili nesprávne, nevešajte hlavu - stále je čas to napraviť. Radšej neskôr, ako nikdy a radšej s chybami, ako vôbec. 

 

Pomôcku ako separovať, ktorú si môžete dať napríklad na chladničku, stiahnete tu:  

Ako separovať - PDF na stiahnutie